News

Historical find

Historical find

Never known before hundred years history of the Krasava ball is revealed!
0
Dynamo TV
Starters
Club goalscorers
Player G GP
  • 1
    Panchenko Kirill
    22 29
    2
    Bećiraj Fatos
    6 25
    3
    Temnikov Ivan
    6 27
    4
    Lutsenko Yevgeniy
    6 27
    5
    Sapeta Aleksandr
    3 28
  • 6
    Zotov Aleksandr
    3 30
    7
    Markelov Ivan
    2 11
    8
    Belorukov Dmitriy
    2 22
    9
    Katrich Anatoly
    2 26
    10
    Tashaev Alexandr
    1 19
  • 11
    Terekhov Sergey
    1 19
    12
    Rykov Vladimir
    1 19
    13
    Kuzmin Maxim
    1 20
    14
    Morozov Grigory
    1 28
Youth team
Club goalscorers
Player G GP
  • 1
    Obolskiy Nikolay
    4 16
    2
    Lelyukhin Pavel
    3 12