News

Dynamo TV
Starters
Club goalscorers
Player G GP
 • 1
  Panchenko Kirill
  15 21
  2
  Temnikov Ivan
  6 20
  3
  Bećiraj Fatos
  4 18
  4
  Lutsenko Yevgeniy
  3 18
  5
  Markelov Ivan
  2 7
 • 6
  Zotov Aleksandr
  2 21
  7
  Kuzmin Maxim
  1 14
  8
  Belorukov Dmitriy
  1 15
  9
  Rykov Vladimir
  1 16
  10
  Katrich Anatoly
  1 17
 • 11
  Terekhov Sergey
  1 17
  12
  Tashaev Alexandr
  1 17
  13
  Morozov Grigory
  1 20
  14
  Sapeta Aleksandr
  1 21
Youth team
Club goalscorers
Player G GP
 • 1
  Lelyukhin Pavel
  3 11
  2
  Obolskiy Nikolay
  3 13
  3
  Levin Vladislav
  2 13