News

Dynamo TV
Starters
Club goalscorers
Player G GP
 • 1
  Panchenko Kirill
  18 25
  2
  Temnikov Ivan
  6 23
  3
  Bećiraj Fatos
  4 21
  4
  Lutsenko Yevgeniy
  4 22
  5
  Sapeta Aleksandr
  3 24
 • 6
  Markelov Ivan
  2 9
  7
  Zotov Aleksandr
  2 25
  8
  Kuzmin Maxim
  1 16
  9
  Terekhov Sergey
  1 17
  10
  Rykov Vladimir
  1 17
 • 11
  Tashaev Alexandr
  1 18
  12
  Belorukov Dmitriy
  1 18
  13
  Katrich Anatoly
  1 21
  14
  Morozov Grigory
  1 23
Youth team
Club goalscorers
Player G GP
 • 1
  Lelyukhin Pavel
  3 11
  2
  Obolskiy Nikolay
  3 13
  3
  Levin Vladislav
  2 13