News

Dynamo TV
Starters
Club goalscorers
Player G GP
 • 1
  Panchenko Kirill
  24 34
  2
  Bećiraj Fatos
  9 30
  3
  Temnikov Ivan
  7 31
  4
  Lutsenko Yevgeniy
  6 29
  5
  Zotov Aleksandr
  3 30
 • 6
  Sapeta Aleksandr
  3 33
  7
  Markelov Ivan
  2 13
  8
  Belorukov Dmitriy
  2 24
  9
  Katrich Anatoly
  2 31
  10
  Tashaev Alexandr
  1 23
 • 11
  Rykov Vladimir
  1 23
  12
  Terekhov Sergey
  1 24
  13
  Kuzmin Maxim
  1 24
  14
  Morozov Grigory
  1 30
Youth team
Club goalscorers
Player G GP
 • 1
  Obolskiy Nikolay
  7 21
  2
  Lelyukhin Pavel
  3 14